17 มกราคม 2556

การศึกษา


การศึกษา

เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอที

สารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอที
(อังกฤษInformation technology หรือ IT) หมายถึงเทคโนโลยีสำหรับการประมวลผลสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการรับ-ส่ง การแปลง การจัดเก็บ การประมวลผล และการค้นคืนสารสนเทศ ในการประยุกต์ การบริการ และพื้นฐานทางเทคโนโลยี สามารถแบ่งกลุ่มย่อยเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ คอมพิวเตอร์, การสื่อสาร และข้อมูลแบบมัลติมีเดีย ซึ่งในแต่ละกลุ่มนี้ยังแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆ ได้อีกมากมาย องค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนนี้ 

8 พฤศจิกายน 2555

ประวัติส่วนตัว


นางสาวศิริมา   คงเสน
คบ.1  ชิววิทยา  หมู่ 1
รหัส  554152021

เกิด  พุธ  07/07/36
ที่อยู่ปัจจุบัน 50/19 ม.ชลลดา ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี

คติ  ท้อได้ในบางเวลาแต่อย่าถอยทุกครั้งที่ยอมแพ้
สีที่ชอบ  แดง  ฟ้า  ชมพู
กรุ๊ปเลือด B
อาหารที่ชอบ  ทุกอย่างกินได้หมด

จบจาก  ร.ร. นพคุณประชาสรรค์  จ.นครศรีธรรมราช               
E-mail : bjlove0713@gmail.com
ศิลปินที่ชอบ  Body Slam  clash